Výpis třídy

Školní rok: 1995 / 1996
Obor: Provoz obchodu- zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Hilda
2. Dostálová Věra
3. Fialová Monika
4. Frančiaková Bronislava
5. Huková Eva
6. Chytilová Ivana
7. Koželová Jiřina
8. Kraváková Eva
9. Lavičková Helena
10. Mareš František
11. Mikeš Pavel
12. Milčická Daniela
13. Molíková Ivana
14. Navrátilová Eva
15. Novotná Miroslava
16. Pekárová Denisa
17. Peřina David
18. Procházková Hana
19. Sitařová Lenka
20. Slavíčková Zuzana
21. Soušková Renata
22. Stratilová Libuše
23. Süsserová Dagmar
24. Škovranová Zdeňka
25. Štefková Pavlína
26. Tiefenbachová Jana
27. Valouchová Petra
28. Vařeková Renáta
29. Vyroubalová Jana
30. Vyroubalová Zdeňka
31. Zbořilová Radana
32. Zendulka Aleš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště