Výpis třídy

Školní rok: 1996 / 1997
Obor: Provoz obchodu- zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Hilda
2. Dostálová Věra
3. Fialová Monika
4. Frančiáková Bronislava
5. Huková Eva
6. Chytilová Ivana
7. Kraváková Eva
8. Lavičková Helena
9. Mareš František
10. Mikeš Pavel
11. Milčická Daniela
12. Molíková Ivana
13. Navrátilová Eva
14. Novotná Miroslava
15. Pekárová Denisa
16. Peřina David
17. Procházková Hana
18. Sitařová Lenka
19. Slavíčková Zuzana
20. Soušková Renata
21. Stratilová Libuše
22. Süsserová Dagmar
23. Šimková Marie
24. Škovranová Zdeňka
25. Štefková Pavlína
26. Tiefenbachová Jana
27. Valouchová Petra
28. Vařeková Renáta
29. Vyroubalová Jana
30. Zbořilová Radana
31. Zeudulka Aleš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště