Výpis třídy

Školní rok: 1997 / 1998
Obor: Provoz obchodu- zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr.Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Hilda
2. Dostálová Věra
3. Fialová Monika
4. Frančiáková Bronislava
5. Chytilová Ivana
6. Kraváková Eva
7. Lavičková Helena
8. Maderová Renáta
9. Mareš František
10. Mikeš Pavel
11. Milčická Daniela
12. Molíková Ivana
13. Navrátilová Eva
14. Novotná Miroslava
15. Pekárová Denisa
16. Peřina David
17. Procházková Hana
18. Sitařová Lenka
19. Slavíčková Zuzana
20. Soušková Renata
21. Stoličková Eva
22. Stratilová Libuše
23. Süsserová Dagmar
24. Šimková Marie
25. Škovranová Zdeňka
26. Štefková Pavlína
27. Tiefenbachová Jana
28. Valouchová Petra
29. Vyroubalová Jana
30. Zbořilová Radana
31. Zendulka Aleš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště