Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P1.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Pavla
2. Demlová Lenka
3. Dorušáková Jana
4. Filip Miroslav
5. Heinrichová Jana
6. Hetclová Vlasta
7. Huličná Ivana
8. Chytilová Irena
9. Kozáková Irena
10. Kučerová Vladislava
11. Kuthanová Naďa
12. Palúchová Dana
13. Ravaszová Miroslava
14. Sczeponiaková Irena
15. Skřepská Jana
16. Sláčiková Dana
17. Staňková Olga
18. Šulcová Anita
19. Válková Libuše
20. Valouch Čestmír
21. Viatrová Erika
22. Weiglová Iveta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště