Výpis třídy

Školní rok: 2002 / 2003
Obor: Krejčí - dámské oděvy, Pekař
Třída: PK 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Možný Mojmír
Příjmení a jména studentů:
1. Červenková Dana
2. Fialová Gabriela
3. Grmelová Miloslava
4. Gurníková Kateřina
5. Hajná Barbora
6. Hrouzková Andrea
7. Hubáčková Jitka
8. Hubáčková Jitka
9. Chlebíková Anežka
10. Koupilová Kateřina
11. Kovář Radim
12. Kutláková Kateřina
13. Molnárová Petra
14. Navrátil Roman
15. Petrželka Aleš
16. Pluhařík Martin
17. Pořistka Pavel
18. Pujman Jaroslav
19. Sekaninová Lenka
20. Srovnalová Irena
21. Vinklerová Anna
22. Vrábelová Iveta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště