Výpis třídy

Školní rok: 1986 / 1987
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P2.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Pavla
2. Demlová Lenka
3. Dorušáková Jana
4. Filip Miroslav
5. Heinrichová Jana
6. Hetclová Vlasta
7. Huličná Ivana
8. Chytilová Irena
9. Kozáková Irena
10. Kučerová Vladislava
11. Kuthanová Naďa
12. Palúchová Dana
13. Ravaszová Miroslava
14. Skřepská Jana
15. Sláčiková Dana
16. Šulcová Anita
17. Válková Libuše
18. Valouch Čestmír
19. Viatrová Erika
20. Weiglová Iveta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště