Výpis třídy

Školní rok: 1996 / 1997
Obor: Prodavač,prodavačka pro potravinářské zboží
Třída: P 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pospíšilová Jana
Příjmení a jména studentů:
1. Axmannová Kateřina
2. Balážová Marcela
3. Benková Renata
4. Buková Irena
5. Čadílek Pavel
6. Faltýnková Lucie
7. Fišarová Petra
8. Gáborová Soňa
9. Grézlová Věra
10. Hanáková Kamila
11. Koryťáková Marie
12. Koudeláková Naďa
13. Kovářová Monika
14. Krylová Pavla
15. Kundrátová Hana
16. Lorincová Kateřina
17. Mundruňka Petr
18. Ostravská Jana
19. Otavová Radka
20. Pagáčová Lenka
21. Peňáz Antonín
22. Pohlídalová Kateřina
23. Vargová Pavlína
24. Vytásková Jana
25. Zavadilová Petra
26. Zdařil Martin
27. Zeiska Zdenek
28. Zmydlená Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště