Výpis třídy

Školní rok: 1997 / 1998
Obor: Prodavač,prodavačka pro potravinářské zboží
Třída: P3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pospíšilová Jana
Příjmení a jména studentů:
1. Axmannová Kateřina
2. Balážová Marcela
3. Benková Renata
4. Buková Irena
5. Čadílek Pavel
6. Faltýnková Lucie
7. Fischarová Petra
8. Koryťáková Marie
9. Koudeláková Naďa
10. Kovářová Monika
11. Krylová Pavla
12. Kundráková Hana
13. Lorincová Kateřina
14. Mundruňka Petr
15. Ostravská Jana
16. Pagáčová Lenka
17. Peňáz Antonín
18. Pohlídalová Kateřina
19. Skřivánek Petr
20. Vargová Pavlína
21. Vytásková Jana
22. Zdařil Martin
23. Zeiska Zdenek
24. Zmydlená Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště