Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P3.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Pavla
2. Demlová Lenka
3. Dorušáková Jana
4. Filip Miroslav
5. Heinrichová Jana
6. Hetclová Vlasta
7. Huličná Ivana
8. Chytilová Irena
9. Jodlovská Jarmila
10. Kozáková Irena
11. Kučerová Vladislava
12. Kuthanová Naďa
13. Palúchová Dana
14. Ravaszová Miroslava
15. Skřepská Jana
16. Sláčiková Dana
17. Staňková Olga
18. Štáblová Iveta
19. Šulcová Anita
20. Válková Libuše
21. Valouch Čestmír
22. Viatrová Erika
23. Weiglová Iveta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště