Výpis třídy

Školní rok: 1996 / 1997
Obor: Kadeřník-kadeřnice
Třída: KD2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr.Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Zdenka
2. Furišová Silvie
3. Hlavinková Martina
4. Hložková Romana
5. Hrabalová Ivana
6. Hradilová Jitka
7. Chadrabová Jana
8. Chytilová Hana
9. Králová Radka
10. Kubátová Jana
11. Machalová Taťána
12. Neškodová Adriana
13. Pečová Miroslava
14. Pikuljaková Jana
15. Rábová Marta
16. Sedláčková Jana
17. Stašková Pavla
18. Škůrková Jana
19. Tomková Olga
20. Truhlářová Jana
21. Vacová Petra
22. Vašíčková Jana
23. Vavrdová Klára
24. Vrtková Ludmila
25. Zlámalová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště