Výpis třídy

Školní rok: 1997 / 1998
Obor: Kadeřník-kadeřnice
Třída: KD3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr.Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Zdenka
2. Furišová Silvie
3. Hložková Romana
4. Hrabalová Ivana
5. Hradilová Jitka
6. Chadrabová Jana
7. Chytilová Hana
8. Králová Radka
9. Kubátová Jana
10. Machalová Taťána
11. Neškodová Adriana
12. Pečová Miroslava
13. Pikuljaková Jana
14. Rábová Marta
15. Sedláčková Jana
16. Stašková Pavla
17. Škůrková Jana
18. Tomková Olga
19. Truhlářová Jana
20. Vacová Petra
21. Vašíčková Jana
22. Vavrdová Klára
23. Vrtková Ludmila
24. Zlámalová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště