Výpis třídy

Školní rok: 1986 / 1987
Obor: Prodavačka se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Kalousek Lubomír
Příjmení a jména studentů:
1. Tomášková Lenka
2. Bajerová Žaneta
3. Benischová Zdenka
4. Berková Ludmila
5. Brokeš Martin
6. Bubeníková Dagmar
7. Cízlerová Miroslava
8. Dostálová Hana
9. Gastová Soňa
10. Gruntová Renáta
11. Chocholová Lenka
12. Jurková Hana
13. Kuchaříková Iveta
14. Kuncová Andrea
15. Lipková Romana
16. Marková Zdeňka
17. Mlčůchová Dana
18. Mráz Jiří
19. Navrátil Petr
20. Pešová Romana
21. Rokytová Monika
22. Smítalová Dagmar
23. Stavělíková Irena
24. Škrlová Pavla
25. Šotolová Šárka
26. Štefanová Šárka
27. Tiefenbachová Renata
28. Tománková Jana
29. Urva Marian
30. Vavřinová Jana
31. Vernerová Jitka
32. Vlčková Sylva
33. Vymlátilová Hana
34. Záhorová Jana
35. Zatloukalová Drahomíra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště