Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Prodavačka se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P3.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Kalousek Lubomír
Příjmení a jména studentů:
1. Tomášková Lenka
2. Bajerová Žaneta
3. Benischová Zdenka
4. Brokeš Martin
5. Bubeníková Dagmar
6. Cízlerová Miroslava
7. Dostálová Hana
8. Gastová Soňa
9. Gruntová Renáta
10. Chocholová Lenka
11. Jurková Hana
12. Kuchaříková Iveta
13. Kuncová Andrea
14. Lipková Romana
15. Marková Zdeňka
16. Mlčůchová Dana
17. Mráz Jiří
18. Navrátil Petr
19. Pešová Romana
20. Rokytová Monika
21. Smítalová Dagmar
22. Stavělíková Irena
23. Škrlová Pavla
24. Šotolová Šárka
25. Štefanová Šárka
26. Tiefenbachová Renata
27. Tománková Jana
28. Urva Marian
29. Vavřinová Jana
30. Vernerová Jitka
31. Vlčková Sylva
32. Vymlátilová Hana
33. Záhorová Jana
34. Zatloukalová Drahomíra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště