Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Kratochvílová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bračíková Marcela
2. Bunčová Magda
3. Čeladníková Iva
4. Černá Zdena
5. Drozdová Libuše
6. Ficková Dana
7. Flachsová Božena
8. Fuksová Hana
9. Gregorová Vlasta
10. Hofmanová Zdenka
11. Hyblerová Alena
12. Jakubčíková Ludmila
13. Jedličková Jadranka
14. Jurčíková Helena
15. Klementová Věra
16. Kozáková Eva
17. Mačinová Helena
18. Matúšů Marta
19. Mičková Jarmila
20. Mlčochová Ilona
21. Morongová Miluše
22. Němečková Marie
23. Olejníčková Milada
24. Peschková Anna
25. Průchová Hana
26. Rabasová Alena
27. Rajnochová Alena
28. Randlová Věra
29. Řezníčková Jiřina
30. Sittová Eva
31. Surmová Jitka
32. Sýkorová Pavla
33. Számelová Zdenka
34. Talašová Jiřina
35. Vojtková Anna
36. Zmeškalová Drahomíra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště