Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Žůrková Emílie
Příjmení a jména studentů:
1. Bračíková Marcela
2. Bunčová Magda
3. Čeladníková Iva
4. Černá Zdena
5. Drozdová Libuše
6. Ficková Dana
7. Flachsová Božena
8. Fuksová Hana
9. Gregorová Vlasta
10. Hofmanová Zdenka
11. Hyblerová Alena
12. Jakubčíková Ludmila
13. Jedličková Jadranka
14. Jurčíková Helena
15. Kozáková Eva
16. Lisičanová Alena
17. Mačinová Helena
18. Matúšů Marta
19. Mičková Jarmila
20. Mlčochová Ilona
21. Morongová Miluše
22. Němečková Marie
23. Olejníčková Milada
24. Peschková Anna
25. Rabasová Alena
26. Rajnochová Alena
27. Randlová Věra
28. Řezníčková Jiřina
29. Sittová Eva
30. Surmová Jitka
31. Sýkorová Pavla
32. Vojtková Anna
33. Zmeškalová Drahomíra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště