Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Bračíková Marcela
2. Bunčová Magda
3. Čeladníková Iva
4. Černá Zdena
5. Drozdová Libuše
6. Ficková Dana
7. Fuksová Hana
8. Gregorová Vlasta
9. Hofmanová Zdenka
10. Jakubčíková Ludmila
11. Jedličková Jadranka
12. Jurčíková Helena
13. Kozáková Eva
14. Lisičanová Alena
15. Mačinová Helena
16. Matúšů Marta
17. Mičková Jarmila
18. Mlčochová Ilona
19. Morongová Miluše
20. Němečková Marie
21. Olejníčková Milada
22. Peschková Anna
23. Rabasová Alena
24. Rajnochová Alena
25. Randlová Věra
26. Řezníčková Jiřina
27. Sittová Eva
28. Surmová Jitka
29. Sýkorová Pavla
30. Šimková Alena
31. Vojtková Anna
32. Zmeškalová Drahomíra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště