Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Abesková Božena
2. Badalová Miluše
3. Balatková Dáša
4. Blahová Alena
5. Doležalová Dana
6. Frömelová Ludmila
7. Havlík Pavel
8. Janů Jarmila
9. Jiráňová Marie
10. Klivarová Marie
11. Kocůrková Pavla
12. Kráčmarová Marie
13. Krasňáková Jiřina
14. Marková Věra
15. Nosek Karel
16. Nováková Stanislava
17. Ošťádalová Marta
18. Ovčáčková Marcela
19. Rothstocková Hana
20. Sova Jan
21. Štefanová Jindřiška
22. Vašková Bronislava
23. Vlková Ivana
24. Žůrek Milan
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště