Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Slováčková Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Banašová Jana
2. Bartíková Olga
3. Běhalíková Alena
4. Dočkalová Alena
5. Domanská Jaroslava
6. Gronychová Jaroslava
7. Huňková Marie
8. Jelínková Marie
9. Juřenová Olga
10. Kolenčíková Miroslava
11. Konopčíková Jaroslava
12. Králová Jana
13. Kraváková Jana
14. Kučerová Irena
15. Kučerová Vlasta
16. Kučová Jiřina
17. Lekerová Jaroslava
18. Marková Jana
19. Medunová Zuzana
20. Moravcová Věra
21. Mrňová Ivana
22. Mužíková Libuše
23. Pastyříková Jiřina
24. Pavelková Marta
25. Pešková Jiřina
26. Radová Helena
27. Skálová Zdeňka
28. Smékalová Milena
29. Stryková Anna
30. Suchá Alena
31. Šmáriková Alena
32. Štodlová Alena
33. Zámečníková Dana
34. Zapletalová Ivetta
35. Zmeškalová Dana
36. Žáková Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště