Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Slováčková Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Banašová Jana
2. Bartíková Olga
3. Bělíková Alena
4. Bukvová Božena
5. Domanská Jaroslava
6. Gronychová Jaroslava
7. Huňková Marie
8. Jelínková Marie
9. Juřenová Olga
10. Kolenčíková Miroslava
11. Konopčíková Jaroslava
12. Králová Jana
13. Kraváková Jana
14. Kučerová Irena
15. Kučerová Vlasta
16. Kučová Jiřina
17. Leherová Jaroslava
18. Macurová Alena
19. Maderová Jitka
20. Marková Jana
21. Medunová Zuzana
22. Moravcová Věra
23. Mrňová Ivana
24. Mužíková Libuše
25. Pavelková Marta
26. Petržílová Jitka
27. Plšková Jana
28. Radová Helena
29. Stryková Anna
30. Šmáriková Alena
31. Štodlová Alena
32. Tavadzi Anastazie
33. Zapletalová Ivetta
34. Zmeškalová Dana
35. Žáková Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště