Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Slováčková Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Banašová Jana
2. Bartíková Olga
3. Bělíková Alena
4. Bukvová Božena
5. Dočkalová Alena
6. Domanská Jaroslava
7. Gronychová Jaroslava
8. Huňková Marie
9. Jelínková Marie
10. Juřenová Olga
11. Kolenčíková Miroslava
12. Konopčíková Jaroslava
13. Králová Jana
14. Kraváková Jana
15. Kučerová Irena
16. Kučerová Vlasta
17. Kučová Jiřina
18. Leherová Jaroslava
19. Maderová Jitka
20. Marková Jana
21. Medunová Zuzana
22. Moravcová Věra
23. Mrňová Ivana
24. Mužíková Libuše
25. Pavelková Marta
26. Petržílová Jitka
27. Plšková Jana
28. Radová Helena
29. Stryková Anna
30. Šmáriková Alena
31. Štodlová Alena
32. Tavadzi Anastazie
33. Zámečníková Dana
34. Zapletalová Ivetta
35. Zmeškalová Dana
36. Žáková Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště