Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Kuchař
Třída: KU 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Čubrdová Ludmila
2. Dvořáková Lenka
3. Fialová Jana
4. Hrdličková Božena
5. Hudcová Eva
6. Ošťádalová Jana
7. Popelková Danuše
8. Prášilová Jana
9. Pudilová Svatava
10. Růžičková Alena
11. Sisková Marcela
12. Slavíková Jana
13. Stopková Alice
14. Taušová Dana
15. Tománková Zdenka
16. Třísková Naděžda
17. Vaňková Jana
18. Veverková Anna
19. Vrbková Božena
20. Wagnerová Hana
21. Zatloukalová Ludmila
22. Zbořilová Danuše
23. Zubalík Rostislav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště