Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavačka s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Bouda Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Sedláčková Simona
2. Anderová Dagmar
3. Beranová Sabina
4. Číhalová Renata
5. Danková Lenka
6. Grulichová Dagmar
7. Jelínková Marie
8. Koldasová Dagmar
9. Kollárová Janette
10. Kosinohová Monika
11. Kostrbíková Dagmar
12. Koutná Olga
13. Kovácsová Helena
14. Kreuzigerová Marie
15. Krysličková Jana
16. Kubínová Dita
17. Kundelová Marcela
18. Kupčíková Ivana
19. Laurinová Olga
20. Lavická Vladimíra
21. Leciánová Ivana
22. Macková Sylva
23. Mašek Oldřich
24. Mihatschová Dana
25. Navrátilová Lenka
26. Nejezchlebová Bohdana
27. Nováková Dagmar
28. Pakostová Kateřina
29. Pazderová Eva
30. Peňáková Věra
31. Pěnčíková Lenka
32. Petrová Pavlína
33. Pokorná Marcela
34. Polzerová Hana
35. Ptáčková Lenka
36. Schneiderová Andrea
37. Spurná Drahomíra
38. Strnisko Martin
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště