Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Kuchař, kuchařka; Číšník, servírka
Třída: KU 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Konrádová Silva
Příjmení a jména studentů:
1. Benešová Zdeňka
2. Černochová Dana
3. Dajčarová Anna
4. Dvořáková Lenka
5. Dvořáková Zdenka
6. Fialová Jana
7. Holán Stanislav
8. Horejsková Kateřina
9. Hrdličková Božena
10. Hudcová Eva
11. Koukalová Jarmila
12. Kučák Rudolf
13. Marková Alena
14. Němcová Stanislava
15. Ošťádalová Jana
16. Pluskalová Drahomíra
17. Polášková Miroslava
18. Popelková Danuše
19. Prášilová Jana
20. Pudilová Svatava
21. Ráb Josef
22. Růžičková Alena
23. Ryliaková Dagmar
24. Sisková Marcela
25. Slavíková Jana
26. Strouhal Jiří
27. Taušová Dana
28. Tlachová Jana
29. Uhlířová Alice
30. Vaňková Jana
31. Veverková Anna
32. Vrbková Božena
33. Wagnerová Hana
34. Wernerová Jitka
35. Zatloukalová Ludmila
36. Zemániková Marta
37. Zlámalová Jana
38. Zubalík Rostislav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště