Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Kuchař
Třída: KU 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Dvořáková Lenka
2. Džurná Irena
3. Fialová Jana
4. Geržáková Marcela
5. Hrdličková Božena
6. Hudcová Eva
7. Kučák Rudolf
8. Ošťádalová Jana
9. Popelková Danuše
10. Prášilová Jana
11. Pudilová Svatava
12. Růžičková Alena
13. Sisková Marcela
14. Slavíková Jana
15. Stopková Alice
16. Taušová Dana
17. Tománková Zdenka
18. Vaňková Jana
19. Veverková Anna
20. Vrbková Božena
21. Wagnerová Hana
22. Zatloukalová Ludmila
23. Zbořilová Danuše
24. Zubalík Rostislav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště