Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Bílá Karla
2. Bogárová Milena
3. Černošková Alena
4. Čtvrtlíková Alena
5. Dittmarová Ladislava
6. Divišová Svatava
7. Dreiseitlová Dagmar
8. Dusíková Jarmila
9. Francová Jana
10. Gronychová Eva
11. Hlavíková Jana
12. Hynková Ivana
13. Chytilová Dagmar
14. Janišová Iveta
15. Jeřábková Helena
16. Jurkovičová Ivana
17. Knobová Jana
18. Kolář Jan
19. Konečný Ivo
20. Krupášová Jarmila
21. Lipoldová Šárka
22. Lokajíčková Ivana
23. Marková Lenka
24. Mikulíková Marcela
25. Mlsová Hana
26. Morávková Milena
27. Nezvedová Miluše
28. Pinkerová Věra
29. Polášková Irena
30. Polcerová Hana
31. Sigmundová Radomíra
32. Smejkalová Pavlína
33. Stryková Blanka
34. Svobodová Renata
35. Švachová Irena
36. Švédová Karla
37. Václavíková Jana
38. Vohralík Ladislav
39. Vrobelová Ludmila
40. Zankelová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště