Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Cukrovinkář
Třída: C 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Fránek Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Marie
2. Andělová Libuše
3. Bubeníčková Jaroslava
4. Bustová Jana
5. Harvánek Bohuslav
6. Horná Jarmila
7. Hrdá Alena
8. Hrdličková Věra
9. Hulová Ludmila
10. Huňová Oldřiška
11. Hynková Zdeňka
12. Kadlčíková Eva
13. Kejvalová Naděžda
14. Klímková Miroslava
15. Köhlerová Eva
16. Krčková Drahomíra
17. Krutká Marie
18. Kvapilová Helena
19. Levová Marie
20. Nováková Marie
21. Novosad Milan
22. Orságová Ludmila
23. Pavlová Libuše
24. Pecárová Marie
25. Polzerová Libuše
26. Roubíčková Eva
27. Rozsívalová Jaroslava
28. Seidlová Lenka
29. Smetanová Miroslava
30. Šamánková Jarmila
31. Šenková Květoslava
32. Šlesingrová Jarmila
33. Turková Anna
34. Vitoslavská Karla
35. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště