Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Cukrovinkář
Třída: C 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Fránek Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Andělová Libuše
2. Bubeníčková Jaroslava
3. Bustová Jana
4. Harvánek Bohuslav
5. Horná Jarmila
6. Hrdá Alena
7. Hrdličková Věra
8. Hulová Ludmila
9. Huňová Oldřiška
10. Hynková Zdeňka
11. Kejvalová Naděžda
12. Klímková Miroslava
13. Krčková Drahomíra
14. Krutká Marie
15. Kvapilová Helena
16. Levová Marie
17. Novosad Milan
18. Orságová Ludmila
19. Pavlová Libuše
20. Pecárová Marie
21. Polzerová Libuše
22. Roubíčková Eva
23. Rozsívalová Jaroslava
24. Seidlová Lenka
25. Smetanová Miroslava
26. Šamánková Jarmila
27. Šlesingrová Jarmila
28. Vitoslavská Karla
29. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště