Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač průmyslového zboží /odívání/
Třída: P 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutný Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Caletková Jarmila
2. Čepová Marie
3. Doleželová Miluše
4. Haitmarová Anežka
5. Hanousková Vlasta
6. Janáčková Jana
7. Juříková Blažena
8. Kopřivová Marie
9. Kouřilová Eva
10. Krystýnová Eva
11. Matoušková Marie
12. Mazáčová Hedvika
13. Mazáčová Marie
14. Mlčochová Vladimíra
15. Mrázková Hana
16. Nekolářová Květoslava
17. Pastyříková Vladimíra
18. Pešáková Vlasta
19. Rajnochová Miroslava
20. Sieglová Hana
21. Slehová Miroslava
22. Synková Věra
23. Tylšarová Vlasta
24. Vaculková Vlasta
25. Vávrová Ludmila
26. Vrajová Eliška
27. Vráželová Marie
28. Zelová Marie
29. Zemánková Radmila
30. Zvrškovcová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště