Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač průmyslového zboží /odívání/
Třída: P 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutný Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Caletková Jarmila
2. Čepová Marie
3. Haitmarová Anežka
4. Hanousková Vlasta
5. Janáčková Jana
6. Juříková Blažena
7. Kopřivová Marie
8. Kouřilová Eva
9. Krystýnová Eva
10. Matoušková Marie
11. Mazáčová Hedvika
12. Mazáčová Marie
13. Mlčochová Vladimíra
14. Nekolářová Květoslava
15. Pastyříková Vladimíra
16. Pešáková Vlasta
17. Rajnochová Miroslava
18. Sieglová Hana
19. Slehová Miroslava
20. Synková Věra
21. Tylšarová Vlasta
22. Vaculková Vlasta
23. Vávrová Ludmila
24. Vrajová Eliška
25. Vráželová Marie
26. Zelová Marie
27. Zemánková Radmila
28. Zvrškovcová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště