Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Holič - kadeřník
Třída: H 1A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Bogdanová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Bádalová Jaroslava
2. Bajerová Zdeňka
3. Benýšková Věra
4. Čápová Marie
5. Dluhošová Eva
6. Dostálová Jaroslava
7. Doubravová Milada
8. Druckmüllerová Ludmila
9. Endlicherová Anna
10. Fabiánová Eva
11. Fojtíková Božena
12. Fréharová Svatoslava
13. Hladíková Antonie
14. Hubáčková Karla
15. Janků Anna
16. Kolaříková Ludmila
17. Kropáčová Alena
18. Kudličková Ljuba
19. Lakomá Miloslava
20. Lezowská Eva
21. Machačová Helena
22. Mangoldová Jana
23. Musilová Jarmila
24. Pavlů Vlasta
25. Petýrková Alena
26. Pospíšilová Helena
27. Pospíšilová Jrmila
28. Pospíšilová Ludmila
29. Prečanová Marie
30. Rašková Helena
31. Rulíšková Marie
32. Sekaninová Jana
33. Sobotka Miroslav
34. Soušková Drahomíra
35. Štenclová Bohumila
36. Trendlová Emílie
37. Zendulková Věra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště