Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Holič - kadeřník
Třída: H 2A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Příleská Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bádalová Jaroslava
2. Bajerová Zdeňka
3. Benýšková Věra
4. Brablíková Marie
5. Čápová Marie
6. Dluhošová Eva
7. Dostálová Jaroslava
8. Doubravová Milada
9. Druckmüllerová Ludmila
10. Fojtíková Božena
11. Fréharová Svatoslava
12. Grohmanová Jiřina
13. Hladíková Antonie
14. Janků Anna
15. Kolaříková Ludmila
16. Kubicová Jaroslava
17. Kudličková Ljuba
18. Lakomá Miloslava
19. Lezowská Eva
20. Lošťáková Marie
21. Machačová Helena
22. Mangoldová Jana
23. Musilová Jarmila
24. Oborná Vlasta
25. Pavlů Vlasta
26. Petýrková Alena
27. Pospíšilová Helena
28. Pospíšilová Jrmila
29. Pospíšilová Ludmila
30. Prečanová Marie
31. Rašková Helena
32. Rulíšková Marie
33. Sekaninová Jana
34. Špičková Vlastimila
35. Trendlová Emilie
36. Zendulková Věra
37. Žouželková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště