Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Provoz obchodu, odborné zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bocanová Bohumila
2. Brázdová Ivana
3. Brodacký Zdeněk
4. Bukalová Alena
5. Bureš Vladimír
6. Čamachová Naděžda
7. Dobyšková Hana
8. Fifka Miloslav
9. Gajdošová Štěpánka
10. Chytrošová Jaroslava
11. Jadrná Zdeňka
12. Janáčková Danuše
13. Jančijuková Jiřina
14. Jansová Marie
15. Ježová Ludmila
16. Kolaříková Jana
17. Kozáková Radoslava
18. Kubasová Naděžda
19. Kučerová Vladimíra
20. Lukovský František
21. Nezhyba Libor
22. Pavlíková Marta
23. Švub Jiří
24. Vašíčková Jana
25. Vitíková Jana
26. Zehnalová Bronislava
27. Zmrzlá Eva
28. Žeravíková Jaroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště