Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Prodavačka s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Bouda Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Sedláčková Simona
2. Anderová Dagmar
3. Beranová Sabina
4. Číhalová Renata
5. Danková Lenka
6. Grulichová Dagmar
7. Jelínková Marie
8. Koldasová Dagmar
9. Kollárová Janette
10. Kosinohová Monika
11. Kostrbíková Dagmar
12. Kovácsová Helena
13. Kreuzigerová Marie
14. Krysličková Jana
15. Kubínová Dita
16. Kundelová Marcela
17. Kupčíková Ivana
18. Laurinová Olga
19. Lavická Vladimíra
20. Leciánová Ivana
21. Macková Sylva
22. Mašek Oldřich
23. Mihatschová Dana
24. Navrátilová Lenka
25. Nejezchlebová Bohdana
26. Nováková Dagmar
27. Pakostová Kateřina
28. Pazderová Eva
29. Peňáková Věra
30. Pěnčíková Lenka
31. Petrová Pavlína
32. Pokorná Marcela
33. Ptáčková Lenka
34. Schneiderová Andrea
35. Spurná Drahomíra
36. Strnisko Martin
37. Würzlerová Simona
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště