Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Prodavač(ka) zaměření pro smíšené zboží
Třída: P1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Jemelka Marek
Příjmení a jména studentů:
1. Austová Kateřina
2. Bartoněk Michal
3. Dejnožková Radka
4. Dragounová Jana
5. Dudíková Leona
6. Eliáš Břetislav
7. Falaštová Lýdie
8. Heimlová Kateřina
9. Hložek Josef
10. Holiš Hubert
11. Hunkesová Lucie
12. Chromcová Veronika
13. Moťka Pavel
14. Navrátilová Gabriela
15. Nováková Petra
16. Pluskalová Barbora
17. Poučenská Marie
18. Rychterová Lucie
19. Řeháček Leoš
20. Smička Richard
21. Suchomelová Iveta
22. Svobodová Jitka
23. Šnajdrová Petra
24. Štětař Jan
25. Táborská Eva
26. Wentová Barbora
27. Zaoral Pavel
28. Zoubková Renáta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště