Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Holič - kadeřník
Třída: H 3A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Bádalová Jaroslava
2. Bajerová Zdeňka
3. Benýšková Věra
4. Brablíková Marie
5. Čápová Marie
6. Dluhošová Eva
7. Doubravová Milada
8. Druckmüllerová Ludmila
9. Fojtíková Božena
10. Fréharová Svatoslava
11. Grohmanová Jiřina
12. Hladíková Antonie
13. Janků Anna
14. Kolaříková Ludmila
15. Kubicová Jaroslava
16. Kudličková Ljuba
17. Lakomá Miloslava
18. Lezowská Eva
19. Lohodášová Alena
20. Lošťáková Marie
21. Machačová Helena
22. Musilová Jarmila
23. Oborná Vlasta
24. Pavlů Vlasta
25. Pospíšilová Helena
26. Pospíšilová Jrmila
27. Prečanová Marie
28. Rašková Helena
29. Rulíšková Marie
30. Sekaninová Jana
31. Špičková Vlastimila
32. Trendlová Emilie
33. Zendulková Věra
34. Žouželková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště