Výpis třídy

Školní rok: 1988 / 1989
Obor: Provoz obchodu se zaměřením pro vnitřní obchod
Třída: S 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bendová Kateřina
2. Bokůvková Hana
3. Cochlarová Věra
4. Dokládalová Ludmila
5. Gogolínová Olga
6. Hlaváčková Marie
7. Jořenková Marta
8. Jurková Hana
9. Klabačková Martina
10. Kobylka Radomír
11. Konůpková Irena
12. Košáková Pavlína
13. Koutská Dana
14. Krčová Anna
15. Křížová Olga
16. Kučerová Pavla
17. Kupčíková Ivana
18. Magdonová Jarmila
19. Mlčůchová Dana
20. Nováková Jana
21. Ocelková Adriana
22. Richterová Iveta
23. Svobodová Jitka
24. Šerý Miloslav
25. Urva Marian
26. Vinklerová Věra
27. Vlčková Sylva
28. Vondroušová Ivana
29. Vymlátilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště