Výpis třídy

Školní rok: 1994 / 1995
Obor: Prodavač(ka) zaměření pro smíšené zboží
Třída: P2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Jemelka Marek
Příjmení a jména studentů:
1. Austová Kateřina
2. Bartoněk Michal
3. Dejnožková Radka
4. Dragounová Jana
5. Eliáš Břetislav
6. Falaštová Lýdie
7. Heimlová Kateřina
8. Holiš Hubert
9. Hunkesová Lucie
10. Chromcová Veronika
11. Moťka Pavel
12. Navrátilová Gabriela
13. Rychterová Lucie
14. Řeháček Leoš
15. Suchomelová Iveta
16. Svobodová Jitka
17. Šnajdrová Petra
18. Štětař Jan
19. Táborská Eva
20. Wentová Barbora
21. Zaoral Pavel
22. Zoubková Renáta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště