Výpis třídy

Školní rok: 1995 / 1996
Obor: Prodavač(ka) zaměření pro smíšené zboží
Třída: P3.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Jemelka Marek
Příjmení a jména studentů:
1. Austová Kateřina
2. Bartoněk Michal
3. Dejnožková Radka
4. Dragounová Jana
5. Eliáš Břetislav
6. Falaštová Lýdie
7. Heimlová Kateřina
8. Hejný Tomáš
9. Holiš Hubert
10. Hunkesová Lucie
11. Chromcová Veronika
12. Moťka Pavel
13. Navrátilová Gabriela
14. Rychterová Lucie
15. Řeháček Leoš
16. Suchomelová Iveta
17. Svobodová Jitka
18. Šnajdrová Petra
19. Štětař Jan
20. Táborská Eva
21. Wentová Barbora
22. Zaoral Pavel
23. Zoubková Renáta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště