Výpis třídy

Školní rok: 2000 / 2001
Obor: Kadeřník
Třída: KD 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Metelka Martin
Příjmení a jména studentů:
1. Aberlová Lenka
2. Baranová Jitka
3. Bartlová Zuzana
4. Bednářová Helena
5. Blaťáková Lenka
6. Dobešová Barbora
7. Dostálová Martina
8. Foukalová Darina
9. Galčíková Monika
10. Hajduková Monika
11. Hamplová Veronika
12. Hanáková Zdeňka
13. Hejdová Veronika
14. Hrubá Veronika
15. Ilievová Barbora
16. Jiroutová lucie
17. Kvintová Pavla
18. Lačná Michaela
19. Lakomá Simona
20. Lojšková Simona
21. Melhubová Petra
22. Oulehlová Veronika
23. Pilátová Lenka
24. Plevová Šárka
25. Rosáková Elena
26. Schneiderová Petra
27. Sovová Michaela
28. Szentiványiová Lenka
29. Szilvová Denisa
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště