Výpis třídy

Školní rok: 2001 / 2002
Obor: Kadeřník
Třída: KD 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Metelka Martin
Příjmení a jména studentů:
1. Aberlová Lenka
2. Bartlová Zuzana
3. Bednářová Helena
4. Blaťáková Lenka
5. Dobešová Barbora
6. Dostálová Martina
7. Foukalová Darina
8. Galčíková Monika
9. Hajduková Monika
10. Hamplová Veronika
11. Hanáková Zdeňka
12. Hejdová Veronika
13. Hrubá Veronika
14. Ilievová Barbora
15. Janků Iva
16. Jiroutová lucie
17. Kráčmarová Hana
18. Kvintová Pavla
19. Lačná Michaela
20. Lakomá Simona
21. Lojšková Simona
22. Melhubová Petra
23. Oulehlová Veronika
24. Pilátová Lenka
25. Plevová Šárka
26. Rosáková Elena
27. Schneiderová Petra
28. Sovová Michaela
29. Szentiványiová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště