Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bousková Zdeňka
2. Dašková Zdeňka
3. Dostalíková Jaroslava
4. Eliášová Věra
5. Fuhrmannová Naděžda
6. Gregorková Eva
7. Halouzková Hana
8. Himrová Eva
9. Hlinšťáková Naděžda
10. Hodinová Dagmar
11. Hofmannová Miriam
12. Hoschková Marta
13. Hubená Kateřina
14. Jurášková jana
15. Kapounová Anna
16. Krausová Ludmila
17. Maňáková Marie
18. Maňková Dagmar
19. Mátychová Dagmar
20. Mikulíková Zdenka
21. Nedbalová Libuše
22. Papoušková Helena
23. Passingerová Jarmila
24. Pichoňská Sabina
25. Pospíšilová Zdeňka
26. Procházková Dagmar
27. Stryková Libuše
28. Štětinová Božena
29. Vitásková Miroslava
30. Vysoudilová Eva
31. Zychová Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště