Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Provoz obchodu se zaměřením pro vnitřní obchod
Třída: S 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bokůvková Hana
2. Dokládalová Ludmila
3. Gogolínová Olga
4. Hlaváčková Marie
5. Jurková Hana
6. Klabačková Martina
7. Kobylka Radomír
8. Košáková Pavlína
9. Koutská Dana
10. Krčová Anna
11. Kučerová Pavla
12. Kupčíková Ivana
13. Mlčůchová Dana
14. Nováková Jana
15. Ocelková Adriana
16. Prochasková Jarmila
17. Richterová Iveta
18. Svobodová Jitka
19. Šafková Olga
20. Šestáková Věra
21. Urva Marián
22. Vinklerová Věra
23. Vondroušová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště