Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Bílá Karla
2. Bogárová Milena
3. Čtvrtlíková Alena
4. Dittmarová Ladislava
5. Divišová Svatava
6. Dreiseitlová Dagmar
7. Dusíková Jarmila
8. Francová Jana
9. Gronychová Eva
10. Hlavíková Jana
11. Hynková - Zatloukalová Ivana
12. Chytilová Dagmar
13. Janišová Iveta
14. Jeřábková Helena
15. Jurkovičová Ivana
16. Knobová Jana
17. Konečný Ivo
18. Krupášová Jarmila
19. Lipoldová Šárka
20. Lokajíčková Ivana
21. Marková Lenka
22. Mikulíková Marcela
23. Mlsová Hana
24. Morávková Milena
25. Nezvedová Miluše
26. Pinkerová Věra
27. Polášková Irena
28. Polcerová Hana
29. Sigmundová Radomíra
30. Smejkalová - Kokošková Pavlína
31. Svobodová Renata
32. Švachová Irena
33. Václavíková Jana
34. Vohralík Ladislav
35. Vrobelová Ludmila
36. Zankelová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště