Výpis třídy

Školní rok: 1988 / 1989
Obor: Potravinářský průmysl
Třída: S 1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: ing.Selucká Lubomíra
Příjmení a jména studentů:
1. Balušíková Máša
2. Grůzová Ludmila
3. Haas Kamil
4. Havlíčková Jana
5. Heraltová Lenka
6. Herrman Martin
7. Hoza Petr
8. Jašková Jarmila
9. Kelbichová Daniela
10. Kleinová Renata
11. Kolářová Edita
12. Lietavcová Marie
13. Mainušová Jana
14. Manoušková Jaroslava
15. Pavelová Vlasta
16. Polomská Alena
17. Ranná Jarmila
18. Rolíšková Jindra
19. Seidlerová Jana
20. Sláma Miloš
21. Stojnovová Soňa
22. Szczurková Blanka
23. Tejkalová Marcela
24. Vaněk Miroslav
25. Videcký Josef
26. Vojtíšková Anna
27. Závodný Roman
28. Zezulová Michaela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště