Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Provoz obchodu
Třída: S 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Anna
2. Čulík Martin
3. Doleželová Jana
4. Fialová Helena
5. Frömmelová Irena
6. Grulichová Zdeňka
7. Jílek Zdeněk
8. Junáková Ivana
9. Kameníčková Jiřina
10. Kiesenbauerová Hana
11. Konečná Karla
12. Kordas Roman
13. Kráčmarová Olga
14. Laštůvka Jiří
15. Mazánková Marta
16. Paráková Bohuslava
17. Pohlídalová Dana
18. Reimerová Marie
19. Sítařová Marie
20. Snášelová Naděžda
21. Sobotková Dagmar
22. Stejskalová Hana
23. Vránová Eva
24. Vyhlídalová Eva
25. Zavadilová Jana
26. Žáčková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště