Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Černý Evžen
Příjmení a jména studentů:
1. Burďáková Danuše
2. Burešová eva
3. Caletková jarmila
4. Dostálová Marie
5. Hamplová Marie
6. Holasová Alena
7. Hrabská Marie
8. Hrbáčková marie
9. Jahodová Dagmar
10. Kreselová Hana
11. Kubalová Ludmila
12. Lakomá Marie
13. Makovská Libuše
14. Matušková Květoslava
15. Mikšíková Marie
16. Navrátilová Alena
17. Novotná Ivana
18. Prokopová Hana
19. Rajnochová Miroslava
20. Sadovská Anna
21. Schafferová Libuše
22. Šimková Marcela
23. Zhřívalová Jiřina
24. Zvrškovcová Ludmila
25. Žilinská Věra
26. Žváčková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště