Výpis třídy

Školní rok: 1994 / 1995
Obor: Provoz obchodu pro vnitřní obchod
Třída: S1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Bittnerová Petra
2. Blumová Gabriela
3. Bohunovská Olga
4. Brančíková Jitka
5. Dohnálková Jana
6. Doleželová Veronika
7. Dvořák Jaroslav
8. Hanáková Zdeňka
9. Janečková Petra
10. Kaňová Martina
11. Kopecký Michal
12. Kvapilová Petra
13. Lavrenčíková Kateřina
14. Lebánková Miluše
15. Melichárková Petra
16. Menschiková Lucie
17. Mojžíšová Jana
18. Nováková Petra
19. Novotná Jana
20. Očenášek Karel
21. Otavová Sylva
22. Pánová Dana
23. Pešková Lenka
24. Procházková Marcela
25. Šindelář Filip
26. Šrotová Lenka
27. Uramová Ivana
28. Vařeková Světla
29. Vašutová Petra
30. Vránová Danuše
31. Vrbová Jitka
32. Zlámalová Irena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště