Výpis třídy

Školní rok: 1995 / 1996
Obor: Provoz obchodu pro vnitřní obchod
Třída: S2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Bittnerová Petra
2. Bohunovská Olga
3. Brančíková Jitka
4. Doleželová Veronika
5. Dvořák Jaroslav
6. Hanáková Zdeňka
7. Janečková Petra
8. Kaňová Martina
9. Kvapilová Petra
10. Lavrenčíková Kateřina
11. Lebánková Miluše
12. Melichárková Petra
13. Menschiková Lucie
14. Nováková Petra
15. Novotná Jana
16. Otavová Sylva
17. Pánová Dana
18. Procházková Marcela
19. Šindelář Filip
20. Šrotová Lenka
21. Uramová Ivana
22. Vašutová Petra
23. Vránová Danuše
24. Vrbová Jitka
25. Zlámalová Irena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště