Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Vyvlečka František
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošková Zdeňka
2. Bergová Zdena
3. Dostálová Jarmila
4. Drkulová Jiřina
5. Fialová Jarmila
6. Filipcová Helena
7. Haváčková Věra
8. Horníčková Jindřiška
9. Hráčková Jana
10. Indrová Miroslava
11. Janouchová Eliška
12. Josefíková Milada
13. Mádrová Jiřina
14. Málková Věra
15. Marková Ludmila
16. Mikudíková Marie
17. Navrátilová Eliška
18. Navrátilová Karla
19. Parčová marie
20. Procházková Libuše
21. Prudilová Alena
22. Rosskohlová Marie
23. Řeháková Jindřiška
24. Scheuterová Vlasta
25. Schnapková Eva
26. Sýkorová Miroslava
27. Šimíková Irena
28. Šímová Jaroslava
29. Školoudová Danuše
30. Válková Marie
31. Vítková Jaroslava
32. Volková Drahomíra
33. Woldánová Libuše
34. Zemková Miroslava
35. Zlatníková Jana
36. Žváčková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště