Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Vyvlečka František
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošková Zdeňka
2. Bergová Zdena
3. Dostálová Jarmila
4. Fialová Jarmila
5. Filipcová Helena
6. Haváčková Věra
7. Horníčková Jindřiška
8. Hráčková Jana
9. Indrová Miroslava
10. Josefíková Milada
11. Mádrová Jiřina
12. Málková Věra
13. Marková Ludmila
14. Mikudíková Marie
15. Navrátilová Eliška
16. Navrátilová Karla
17. Parčová marie
18. Procházková Libuše
19. Prudilová Alena
20. Rosskohlová Marie
21. Řeháková Jindřiška
22. Scheuterová Vlasta
23. Schnapková Eva
24. Sýkorová Miroslava
25. Šímová Jaroslava
26. Školoudová Danuše
27. Válková Marie
28. Vítková Jaroslava
29. Volková Drahomíra
30. Woldánová Libuše
31. Zemková Miroslava
32. Zlatníková Jana
33. Žváčková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště